DR. NAGY ANDREA MAGDOLNA
VEZETŐ ÜGYVÉD

Andrea tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán végezte, a jogi szakvizsgát 2003-ban szerezte meg, majd pályafutását a Dezső, Fendrik és Társai Ügyvédi Irodánál kezdte ügyvédjelöltként, később a Dezső, Réti, Antall Landwell Ügyvédi irodánál is dolgozott, így régi-új kolléganőként, immár 18 év szakmai tapasztalattal köszönthettük újra a csapatunkban az Irodánk fogyasztóvédelmi jogi üzletágának vezetőjeként.

Andrea 2003-tól 2011-ig az egykori Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál előbb Szolgáltatás-ellenőrzési osztályvezető majd a 20 jogásszal működő három jogi alosztályból álló Hatósági és Jogi Főosztály vezetője volt. Kiadmányozta az NFH, mint másodfokon eljáró hatóság határozatait, szakmai jogi irányítása alá tartoztak az országos – a megyei felügyelőségek által lefolytatott – ellenőrzések, témavizsgálatok, és ő vezette a hatóság UCP (unfair commercial practices) osztályának munkáját is, ellátta az NFH jogi képviseletét bíróságokon.

Főosztályvezetői és jogtanácsosi pozíciójából 2011 nyarán ügyvédnek állt, felkérést kapott az egyik vezető nemzetközi ügyvédi irodától fogyasztóvédelmi praxis kiépítésére, így már tíz éve ügyvédként segíti a vállalatokat fogyasztóvédelmi jogi bírságok elkerülésében, mérséklésében, ekként multinacionális cégek reklámkampányainak, általános szerződési feltételeinek, nyereményjátékainak, jótállási és minőségvédelmi dokumentumainak és kereskedelmi kommunikációinak auditálásában, veszélyes termékek visszahívásában és fogyasztóvédelmi versenyfelügyeleti eljárásokban.

Tudományos tevékenysége részeként két évig vezetője és oktatója volt az egyik akkreditált fogyasztóvédelmi referens-képző cég fogyasztóvédelmi referens képzésének, továbbá 15 évig a Budapesti Gazdasági Egyetemen a német nyelvű képzés keretében tartott előadásokat Jogi alapismeretek, Fogyasztóvédelmi jog, Európai Uniós alapismeretek és Fogyasztói magatartás tantárgyakból. Eseti felkérésre előadott az ELTE ÁJK-n és angolul tartott fogyasztóvédelmi jogi szemináriumokat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi Továbbképző Intézeténél. Andrea gyakran kap felkérést rangos konferenciákon és szakmai fórumokon fogyasztóvédelmi tárgykörű előadás megtartására magyar, angol és német nyelven.

REFERENCIÁK

DR. KOCSIS MÁRTON

VEZETŐ ÜGYVÉD, A COMPETITION & COMPLIANCE CSOPORT VEZETŐJE

Márton 2007-ben szerzett jogi diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Egyetem után versenyjogra és fogyasztóvédelemre specializálódott, nyolc éven keresztül különböző beosztásokban volt a Gazdasági Versenyhivatal és az Európai Bizottság Verseny Főigazgatóságának munkatársa. Hivatali pályafutását követően ügyvédségét a CERHA HEMPEL Dezső és Társai Ügyvédi Irodában kezdte, ezt követően pedig egy évet a MOL Group csoportszintű compliance vezetőjeként dolgozott, ahonnan a Versenyjogi és Compliance csoport vezetőjeként csatlakozott újra a CERHA HEMPEL-hez.

Amellett, hogy autentikus környezetben, a Gazdasági Versenyhivatal hivatali rendszerén belül sajátította el a versenyjog elméletét és annak gyakorlatát, nemzetközi környezetben is továbbmélyítette uniós versenyjogi és fogyasztóvédelmi tudását. A Magyar Versenyjogi Egyesület ösztöndíjasaként részt vett Svájcban a Nemzetközi Versenyjogi Liga éves kongresszusán, Oxfordban a közgazdaságtan alkalmazása a versenyjog területén c. képzésen, illetve az International Business College és a Cambridgei Egyetem által tartott Uniós Versenyjogi Nyári Egyetemen.

Hivatali pályafutását követően, 2015-től immáron a CERHA HEMPEL ügyvédjeként hivatali tapasztalatát felhasználva nemzetközi ügyfeleket képvisel kiemelt profilú versenyjogi és fogyasztóvédelmi eljárásokban a hatóságok és bíróságok előtt. Márton ügyvédi pályafutását megszakítva, eltöltött egy évet a MOL Group csoportszintű compliance vezetőjeként értékes energiapiaci és nagyvállalati tapasztalatokra téve szert, majd a Versenyjogi és Compliance csoport vezetőjeként csatlakozott ismételten a CERHA HEMPEL-hez.

Ügyvédi tevékenysége mellett számos cikk és tanulmány szerzője, emellett rendszeresen tart előadásokat versenyjogi és fogyasztóvédelmi tárgyú konferenciákon. Társszerzője a 2018-ban megjelent Versenyjogi kártérítési perek (Wolters Kluwer, Budapest, 2018.) és a Kommentár a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvényhez (HVG-ORAC, Budapest, 2014.) könyveknek, valamint a CERHA HEMPEL társirodákkal együttműködve 2021-ben megjelentetett Rajtaütési Kézikönyvnek is.

REFERENCIÁK

Dr. Priskin Boglárka

senior ügyvéd

Boglárka 2020-ban csatlakozott irodánk Versenyjogi és Compliance Csoportjához senior ügyvédként, miután 11 éven keresztül különböző beosztásokban dolgozott a Gazdasági Versenyhivatalban, ahol kiemelkedő szakmai tapasztalatot szerzett a versenyjog, a fogyasztóvédelem, valamint a közigazgatási eljárásjog területén.

Boglárka már egyetemi tanulmányai alatt is a versenyjogi terület felé orientálódott. A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán folytatott jogi tanulmányai alatt ösztöndíjasként fél évet hallgatott európai jogi, valamint versenyjogi tárgyakat Hollandiában. A diplomaszerzést követően fél éves szakmai gyakorlatot szerzett Brüsszelben egy nemzetközi ügyvédi iroda versenyjogi csoportjában. 2014-ben pedig már a Gazdasági Versenyhivatal munkatársaként vehetett részt az International Business College és a Cambridge Egyetem által tartott Európai Uniós Versenyjogi Nyári Egyetemen.

Kezdetben Boglárka a Gazdasági Versenyhivatalban a Fogyasztóvédelmi iroda vizsgálójaként dolgozott, és 2009 és 2012 szeptembere között számos fogyasztóvédelmi tárgyú versenyfelügyeleti eljárást folytatott le pénzügyi és közlekedési piacokon. Ezt követően versenytanácsi vizsgálóként dolgozott előzetes álláspontok és másodfokú döntések előkészítésén, segítve ezzel a versenytanácstagok munkáját, majd pedig csoportvezetővé lépett elő. Legutóbbi munkakörében, irodavezetőként Boglárka a Gazdasági Versenyhivatali döntéshozó testülete, a Versenytanács mellett működő, 10 fős szakértői és adminisztratív csapatot, a Versenytanácsi Titkárságot vezette.

Boglárka a Gazdasági Versenyhivatalban eltöltött évei alatt nem csak a versenyjog és fogyasztóvédelem alapjait és mélységeit sajátította el, hanem a versenyhivatal joggyakorlatát és belső eljárásrendjét is kiválóan megismerte. Egyedülálló, több mint egy évtizedes versenyhivatali tapasztalatát immár ügyvédként hasznosítja ügyfeleink érdekében mióta csatlakozott irodánk Versenyjogi és Compliance Csoportjához.

REFERENCIÁK

Dr. Marjai Attila

Partner

Attila 1997-ben végzett az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán summa cum laude minősítéssel.

Pályafutását a Dezső, Fendrik és Társai Ügyvédi Irodánál kezdte, majd a PricewaterhouseCoopers budapesti ügyvédi irodájánál dolgozott ügyvédként. 2005-ben alapító partnere azon ügyvédi irodának, amely korábban a CHSH, jelenleg a CERHA HEMPEL hálózatának magyarországi tagjaként működik. Ezen túlmenően jelenleg nemzetközi nagyvállalat felügyelőbizottsági tagságát is ellátja.

A jogi diploma mellett adótanácsadói képesítést is szerzett. Mindezek tükrében nem meglepő a következetes állápontja hogy a jogi kérdéseket, problémákat mindig üzleti és pénzügyi szemlélettel lehet és kell kezelni, jó jogi tanácsot csak az adhat, aki érti az üzletet is, ismeri az adott piacot. Ugyanezen okból elkötelezett híve annak az elvnek is, hogy a jog mindig segítője és nem ura kell, hogy legyen a vállalkozások üzleti elképzeléseinek. Ennek is köszönhetően, immár bő húsz év, nemzetközi és magyar vállalkozásoknak nyújtott tanácsadói szakmai tapasztalattal a háta mögött számtalan komplex ügy lebonyolításában bizonyította, bizonyíthatta a tehetségét.

Álláspontja szerint a fogyasztóvédelem ma már vitathatatlanul kihat a forgalmazói lánc összes szereplőjének mozgásterére és a vállalkozások különböző jogi kockázatai mérséklésének biztosítása, ekként a cégek működésének, szerződéses dokumentációjának az uniós és hazai fogyasztóvédelmi jogi elvárásokkal történő optimális összehangolása, nem nélkülözheti a korábbinál még kreatívabb és összetettebb szemléletmódot alkalmazó ügyvédi tanácsadást a kereskedelmi jogi ügyletekben sem. Munkanyelvei a magyar és az angol.

Dr. Osztheimer Márton

Senior ügyvéd

Márton irodánkhoz való csatlakozását megelőzően eleinte egy nagy nemzetközi ügyvédi irodában ügyvédként, majd később egy európai autóipari vállalatnál regionális jogtanácsosaként tapasztalatot szerzett a versenyjog, kereskedelmi jog és fogyasztóvédelmi jog területén. Márton irodánk Versenyjogi és Compliance Csoportjának senior ügyvédjeként elsődlegesen vertikális megállapodásokkal és disztribúciós joggal foglalkozik.

2007-ban szerezte jogi diplomáját a Pázmány Péter Katolikus Tudományegyetem. Tanulmányai során két külföldi szemesztert is teljesített a németországi Johannes Gutenburg Egyetemen, továbbá a skóciai Abertay Dundee egyetemen alapszakos diplomát is szerzett.

Márton különböző iparágakban működő (például autóipar, IT, gyógyszeripar) ügyfelek számára nyújtott és nyújt ezen területeken iparág-specifikus megoldásokat és jogi tanácsokat kereskedelmi jogi kérdésekben, illetve peres eljárásokban.

Emellett Márton folyamatos jogi tanácsot nyújt erőfölényes vállalkozások által alkalmazott bónusz és egyéb kereskedelmi ösztönző rendszerek versenyjogi megfelelőségének vizsgálatával kapcsolatban, illetve közreműködik reklámjoggal, illetve tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal kapcsolatos hatósági és bírósági eljárásokban is. Márton tudása továbbá megkerülhetetlen az irodán belül a fúziós, vagyis összefonódás-ellenőrzési eljárások vonatkozásában is, ezen felül egyéb versenyjogi és fogyasztóvédelmi ügyekben is támogatást nyújt a Versenyjog és Compliance Csoport ügyfeleinek, mind magyar, angol illetve német nyelven is.

Márton munkája során különös figyelmet fordít arra, hogy ügyfelei számára az üzletvitelüket leginkább támogató megoldást alkalmazza, ahogyan tevékenységével kapcsolatban a Legal 500 minősítő intézet is megjegyezte, hogy ,,Osztheimer Márton gyakorlati tanácsokat ad.”

Márton olyan ügyfelekkel dolgozott és dolgozik együtt, mint például – néhányat kiemelve – a Sonepar, Deutsche Telekom, Allianz csoport, PHOENIX csoport (gyógyszer-nagykereskedelem), CISCO, Alza, SPAR, Strabag, Synlab, MKB Bank, Ca Immo és Opel.

jegyek, valamint B2C kommunikációk fogyasztóvédelmi jogi auditálásában is, nyereményjátékok, illetve termékpromóciók szabályzatának, továbbá webáruházak kialakításának jogi előkészítésében.

Dr. Kampits Bence

Ügyvédjelölt

Bence 2017-ben szerezte meg jogi diplomáját az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán és ügyvédjelöltként csatlakozott Irodánkhoz. Diplomája megszerzése előtt is irodánk csapatát erősítette. Németül és angolul is beszél. Hatékonyan vesz részt a B2C ászf-ek, minőségvédelmi dokumentációk, jótállási jegyek, valamint B2C kommunikációk fogyasztóvédelmi jogi auditálásában is, nyereményjátékok, illetve termékpromóciók szabályzatának, továbbá webáruházak kialakításának jogi előkészítésében.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás